Nieuws

TrekkerTrek op Goeree Overflakkee

TrekkerTrek op Goeree Overflakkee

Om aan te geven wat TrekkerTrek nu eigenlijk inhoudt, is een klein stukje geschiedenis op zijn plaats. TrekkerTrek is afkomstig uit Amerika. Daar werden in de jaren '50 op het platteland wedstrijden georganiseerd tussen farmers onderling. Bij het ontginnen van het land waar zoveel puin in zat, werden grote keien als voorloper van de huidige sleepwagen gebruikt. De farmers daagden elkaar uit een zo groot mogelijk steen weg te trekken.

Later is men een grote ijzeren plaat gaan gebruiken. Tijdens de trek moesten er om de zoveel meter telkens meer mensen op de plaat komen om zodoende het gewicht in verhouding tot de afstand te verhogen. In 1977 is deze sport van Amerika over komen waaien naar Europa. Nu wordt de TrekkerTrek ofwel de Tractor Pulling sport in heel Europa fanatiek bedreven.

TrekkerTrek op Goeree Overflakkee is een sport die beoefend wordt met landbouwtractoren. Door middel van een sleepwagen over een zo groot mogelijk afstand weg te rijden, wordt bepaald welke tractor het sterkst is.

Om het leuk te houden voor de deelnemers zijn er verschillende klassen zodat de kleintjes het niet tegen de grote op hoeven te nemen.

Een Tractor Pulling baan is meestal 100 meter, maar het is niet altijd gemakkelijk om die 100 meter te halen. De sleepwagen wordt namelijk bij elke meter die men vooruit komt zwaarder: er komt een ballastbak met daarin gewichten naar voren (richting de tractor). Op een gegeven moment is de tractor het beu en komt hij echt niet meer verder. De winnaar die het verst komt hoeft niet altijd de sterkste te zijn, je kan net wat betere banden hebben of je gewicht beter verdeeld. Het komt vaak niet alleen op brute kracht aan maar een combinatie van en dat is wat de sport zo interessant maakt.

Terug naar nieuws