Diensten

Loonwerk
Loonwerk wordt verricht door een loonwerkbedrijf dat voor een opdrachtgever op contractbasis bepaalde werkzaamheden uitvoert. Het uitbesteden van incidentele werkzaamheden komt veel voor binnen de agrarische sector en in het grondwerk. Loonwerkbedrijven hebben grote machines voor grondbewerking en oogst en beschikken over werknemers om ze te bedienen.
Lees verder
Akkerbouw
Akkerbouw is een vorm van landbouw: het is het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten voor menselijk gebruik.
Lees verder