Akkerbouw

Akkerbouw is een vorm van landbouw: het is het geheel van economische activiteiten waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten voor menselijk gebruik. Afhankelijk van het product, de productiemethode en het niveau van welvaart wordt gebruikgemaakt van een groot aantal uiteenlopende technieken, variƫrend van het werken met eenvoudige werktuigen tot het gebruik van grote machines, waarbij arbeid steeds meer vervangen wordt door machines.

Gewassen

Binnen ons bedrijf telen wij de volgende akkerbouwgewassen; aardappelen, suiekrbieten, tarwe, uien en graszaad.

Aardappelen
De rassen die wij telen zijn; Gala,Cupido en Nicola. De aardappelen worden vanuit de bewaring afgezet richting schilbedrijven en diverse handelsbedrijven.De teeltwerkzaamheden worden volledig in eigen beheer uitgevoerd.
Suikerbieten
Suikerbieten worden door ons geteeld voor suiker die in de wortel zit. De bieten zijn meestal een van de eerste gewassen die gezaaid worden in het voorjaar. De rassen die wij telen zijn; Lisanna. Op Flakkee spreken boeren vaak over 'peejen' wanneer men over suikerbieten praat.
Tarwe
Tarwe behoort tot de grasachtige, en is het grootste akkerbouwgewas dat in Nederland wordt geteeld. Op ons bedrijf worden voornamelijk wintertarwe en zomertarwe geteeld. Dit wordt gedaan voor de tarwekorrels. Het stro wordt vaak verhakseld of geperst tot balen.
Uien
Zaaiuien en plantuien worden geteeld voor diverse afnemers. Er worden zowel Rode (Red baron) als gele uien geteeld. Betreft de gele plantuien worden diverse rassen geteeld o.a.Troy, Jetset, Jagro en Cupido.
Graszaad
Graszaad wordt hoofdzakelijk voor het zaad geteeld. Dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld gazons of grasland in te zaaien. Het graszaadhooi is een bijproduct dat veelal als ruwvoer wordt gebruikt bij veehouders en paardenhouders.